Monthly Archives - Tháng Sáu 2019

Tặng thuốc miễn phí đợt 16 – Năm 2019

TẶNG THUỐC MIỄN PHÍ ĐỢT 16 – NĂM 2019 Số lượng: 40 suất, trong đó: 04 suất: Cây Lọc Máu Tây Tạng –  Dùng cho người Ung thư, sau xạ trị.  06 suất: Cho người Bệnh Gout, Acid Uric cao. 20 suất: Viêm xoang, Viêm mũi dị ứng. 10 suất: Viêm tai giữa, Viêm tai ngoài. Chúng tôi sẽ tặng 40 suất cho những ai đăng ký sớm nhất và đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới. P/s: Tuệ An tặng thuốc miễn phí, còn chi phí vận chuyển [...]

Chi tiết...

Tặng thuốc miễn phí đợt 15 – Năm 2019

TẶNG THUỐC MIỄN PHÍ ĐỢT 15 – NĂM 2019 Số lượng: 50 suất, trong đó: 30 suất: Viêm xoang, Viêm mũi dị ứng. 20 suất: Viêm tai giữa, Viêm tai ngoài. Chúng tôi sẽ tặng 50 suất cho những ai đăng ký sớm nhất và đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới. P/s: Tuệ An tặng thuốc miễn phí, còn chi phí vận chuyển thì người nhận trả theo số tiền thực tế của bill gửi khi Nhân viên Bưu điện giao hàng.  Mọi thắc mắc liên hệ [...]

Chi tiết...

Tặng thuốc miễn phí đợt 14 – Năm 2019

TẶNG THUỐC MIỄN PHÍ ĐỢT 14 – NĂM 2019 Số lượng: 50 suất, trong đó: 30 suất: Viêm xoang, Viêm mũi dị ứng. 20 suất: Viêm tai giữa, Viêm tai ngoài. Chúng tôi sẽ tặng 50 suất cho những ai đăng ký sớm nhất và đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới. P/s: Tuệ An tặng thuốc miễn phí, còn chi phí vận chuyển thì người nhận trả theo số tiền thực tế của bill gửi khi Nhân viên Bưu điện giao hàng.  Mọi thắc mắc liên hệ [...]

Chi tiết...

Tặng thuốc miễn phí đợt 13 – Năm 2019

  TẶNG THUỐC MIỄN PHÍ ĐỢT 13 – NĂM 2019 Số lượng: 50 suất, trong đó: 30 suất: Viêm xoang, Viêm mũi dị ứng. 20 suất: Viêm tai giữa, Viêm tai ngoài. Chúng tôi sẽ tặng 50 suất cho những ai đăng ký sớm nhất và đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới. P/s: Tuệ An tặng thuốc miễn phí, còn chi phí vận chuyển thì người nhận trả theo số tiền thực tế của bill gửi khi Nhân viên Bưu điện giao hàng.  Mọi thắc mắc liên hệ [...]

Chi tiết...