Tặng thuốc Miễn phí đợt 8 – Năm 2019: 20 suất Viêm xoang, Viêm mũi dị ứng

TẶNG THUỐC MIỄN PHÍ ĐỢT 8 – NĂM 2019 Số lượng: Tổng 20 suất Viêm xoang, Viêm mũi dị ứng. Dùng trong khoảng 20 ngày. Chúng tôi sẽ tặng 20 suất cho những ai đăng ký sớm nhất và đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới. P/s: Tuệ An tặng thuốc miễn phí, còn chi phí vận chuyển thì người nhận trả theo số tiền thực tế của bill gửi khi Nhân viên Bưu điện giao hàng.  Mọi thắc mắc liên hệ về số 0868 996 779 [...]

Chi tiết...

Tặng thuốc Miễn phí đợt 7 – Năm 2019: 20 suất Viêm xoang, Viêm mũi dị ứng

TẶNG THUỐC MIỄN PHÍ ĐỢT 7 – NĂM 2019 ĐÃ TẶNG HẾT NGÀY 26/3/2019. Số lượng: Tổng 20 suất Viêm xoang, Viêm mũi dị ứng. Dùng trong khoảng 20 ngày. Chúng tôi sẽ tặng 20 suất cho những ai đăng ký sớm nhất và đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới. P/s: Tuệ An tặng thuốc miễn phí, còn chi phí vận chuyển thì người nhận trả theo số tiền thực tế của bill gửi khi Nhân viên Bưu điện giao hàng.  Mọi thắc mắc liên hệ về [...]

Chi tiết...

Tặng thuốc Miễn phí đợt 6 – Năm 2019: 2 suất bổ dương cho Nam; 20 suất Viêm xoang

TẶNG THUỐC MIỄN PHÍ ĐỢT 6 – NĂM 2019 Số lượng: Tổng 22 suất, trong đó: 02 suất bổ dương cho Nam – Cải thiện quan hệ vợ chồng => Đã tặng hết! 20 suất Viêm xoang, viêm mũi. Chúng tôi sẽ tặng 22 suất cho những ai đăng ký sớm nhất và đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới. P/s: Tuệ An tặng thuốc miễn phí, còn chi phí vận chuyển thì người nhận trả theo số tiền thực tế của bill gửi khi Nhân viên [...]

Chi tiết...